Ydelser

Sandwalk’s primære ambition er at udvikle de organisatoriske og strukturelle forudsætninger
for at vores kunders strategier og planer succesfuldt kan realiseres
– fra ambitiøse visioner til varige resultater og effekt i organisationen!

 

Sandwalk bistår derfor primært inden for følgende ydelsesområder:

– Succesfuld portefølje-, program- og projektledelse
– Effektiv implementering & change management
– Forretningsorienteret HR – inkl. HR system implementeringer

Desuden er Sandwalk dansk repræsentant for:

– Sympa HR – Et fleksibelt og cloudbaseret end-to-end system
– Dear Lucy – Informations dashboard

     

Sandwalk forkuserer på

At udvikle de organisatoriske og strukturelle forudsætninger for at strategier og planer succesfuldt kan realiseres – fra visioner til varige resultater

At sætte og vedligeholde et afgørende og varigt aftryk – effekt i organisationen!

Vi arbejder således med 4 følgende hovedområder:

 1. Succesfuld program- og projektledelse
 2. Effektiv implementering & change management
 3. Forretningsorienteret HR
 4. HR Systemet Sympa HR og dashboardet Dear Lucy

Projektledelse

Programmer og projekter er oftest rammen for realiseringen af organisationers 
ambitiøse visioner og strategier.

Trods store indsatser oplever mange alligevel at deres projekter ikke altid kommer godt nok
i mål med de ønskede resultater. Hvad med jeres?

Effektiv implementering

Mange undersøgelser viser desværre stadigt at det ofte er svært at realisere de
ønskede mål for strategier og projekter!

Èn afgørende løsning er at arbejdet målrettet med den organisatoriske implementering 
– sammenhængende og tidligt i forløbet.

Forretningsorienteret HR

Udvikling af succesfulde HR miljøer starter med et helt grundlæggende spørgsmål:

Hvordan sikrer vi at HR organisationen er og opleves som en omkostningseffektiv
leverandør af ydelser, der har synlig forretningseffekt?

Sympa

Sandwalk er mangeårig dansk partner og repræsentant for Sympa HR:

 

 • Cloud-baseret end-to-end HR system
 • Stor funktionalitet
 • Sammenhæng i data og processer
 • Høj grad af fleksibilitet
 • Enkel integration med andre systemer
 • Stærk GDPR og proces understøttelse
 • Attraktiv og hurtig ROI – Typisk overskud efter 10 måneder!

Dear Lucy

Sandwalk er repræsentant for Dear Lucy i Danmark:

 

 • Dear Lucy er et fleksibelt og effektivt dashboard, der giver jer indsigt i vigtige nøgletal.

 • Èt fælles sted, i realtid og når I skal bruge det

 • Samler enkelt data fra mange kilder i jeres organisation
 • Øger markant forståelsen for den aktuelle situation og kvaliteten i dagligdagens vigtige beslutninger. For ledelsen og andre.

 • Første skridt til rigtige tiltag – og varige resultater

   

Høj kvalitet og tillid - Hvad siger kunderne?

For at sikre høj tilfredshed i leverancerne sikrer jeg altid, at vi undervejs i samarbejdet eksplicit

 • Afstemmer forventninger inden samarbejdet begynder – både til det faglige og det personlige
 • Foretager løbende formelle og uformelle evalueringer og tilpasninger af disse forventninger. Evalueringen sker både med de formelle kundekontakter og andre relevante interessenter og samarbejdspartnere.

 Læs mere herunder for at se hvad tidligere og nuværende kunder mener...

” Henning has all the tools in the box for managing large scale implementation programs. As a project participant, I have experienced Henning in action in two major and extremely complex projects.“

“Henning makes eye-to-eye contact with all participants during the process and take lead in ensuring deliverables and timely decisions on all levels in the program governance. Most important Henning is a straight forward no bullshit type and a very likeable person.”

(Stort og komplekst multi interessent IT program)

”…Henning har udvist et meget stort engagement, taget direkte ansvar og har i det hele taget været katalysator i forhold til projekterne”

”. ..Henning har udvist stor forståelse for de vilkår, vi arbejder under …at vi er en driftsorganisation, hvor hverdagen ofte ændres "her og nu" og at planlagte aktiviteter må vige til fordel for driftsmæssige udfordringer….”

”Spotter forretningsproblemer og tager ansvar for deres løsning – også udenfor aftalt scope

Han forbinder succesfuldt IT og Kommerciel – skaber stor forretningsværdi”

Henning har en fantastisk evne til med ro og overblik at lede alle projektdeltagerne sikkert gennem processen. Henning sikrer at løse ender bliver samlet op, at bekymringer tages alvorligt og afklares i tide og at risici håndteres løbende”

 

”Henning kan den tekniske del af projektledelse til fingerspidserne og mestrer samtidig den menneskelige side, som giver det lille ekstra både mens projektet står på - men også løfter resultatet i den sidste ende”

”Resultatet blev, at endnu et stort komplekst offentligt IT projekt med mange interessenter blev afleveret til tiden ;-)”

 – Sponsorgruppemedlem/underdirektør – Programledelse af kompleks program med mange interessenter og masser af IT systemer, der skulle udvikles og omlægges på relativ kort tid.

”Henning har, med venlig vedholdenhed og udprægede samarbejdsevner, formået at skabe et kollegialt og tillidsfuldt samarbejde bredt blandt chefer, ledere og medarbejdere. Vi anerkender hans indsats og takker for et særdeles konstruktivt samarbejde”

“Working together with programme management and our partners project manager Henning was a key player in this turnaround. I can only recommend Henning

”En stærk og kompetent change manager -  Henning leverer UD OVER det forventede”

“I know Henning as an extremely intelligent officer, who is capable of fine-tuning highly sensitive operations to reach specific goals. His knowledge about analysis, planning and execution of operations is no less than impressive. I am aware that he is currently utilizing his skills within the field of HR, project management and consulting – and I strongly recommend him to organizations that have a need for sharp individuals who can make a difference in troublesome waters”

 

“I find Henning to have a substantial and consistent high drive for managing the project to reaching their goals with a structured but pragmatic approach”

“Henning leads from the front and is never hesitant in taking on extra work and getting his hands dirty whenever needed”

“The results from the project Henning managed in a very critical phase was outstanding - a turnaround in attitude ensuring all players worked towards a common goal instead of finger pointing was a noticeable result in the collected project team”.

"Henning passer perfekt til komplekse roller og organisationer, han leverer alt indenfor effektiv projektledelse – og det EKSTRA.

Han er virkelig faglig dygtig, menneske kendskab og gode samarbejdsevner”

Implementering med effekt!

Skab og frigør forudsætningerne for jeres ambitioner og succes!
Sandwalk arbejder i spændingsfeltet mellem forretning, organisation
og resultater – med fokus på at skabe de organisatoriske rammer og
forudsætninger for succes.