Sympa HR

 

Sandwalk er mangeårig dansk partner og repræsentant for Sympa HR:

 • Cloud-baseret end-to-end HR system
 • Stor funktionalitet
 • Sammenhæng i data og processer
 • Høj grad af fleksibilitet
 • Enkel integration med andre systemer
 • Stærk GDPR og proces understøttelse
 • Attraktiv og hurtig ROI – Typisk overskud efter 10 måneder!

 

 Få et bredere indtryk af Sympa HR på de følgende sider
– Eller book et møde og en demo med det samme.

 

 

Hvad er Sympa?

Sympa HR har arbejdet ud fra cloud siden firmaets etablering i 2005 og har derfor omfattende erfaring med teknologiens og dens muligheder

Sympa HR udspringer fra Finland hvor det er et stærk brand. De seneste år har Sympa HR haft markant vækst og opnået øget opmærksomhed i markedet i Norden og dele af Europa.

Sympa HR binder jeres organisationsdata og HR processer sammen.

Sympa HR giver afgørende funktioner – som I selv løbende kan tilpasse og udvikle så det passer til jeres egne behov. Stærk rapportgenerator og procesunderstøttelse skaber indsigt og forenkler og forbedre arbejdet for HR og ledere.

Sympa HR muliggør bl.a. automatisk produktion af ansættelseskontrakt ud fra kandidat- og stillingsdata og bedre håndtering af onboarding aktiviteterne.

Hvorfor vælge Sympa?

Adgang til specifikke data styres fleksibelt gennem tildelte roller.

Jeres eksisterende løn – og evt. tidsregistreringssystem – fastholdes og data udveksles fleksibelt ”begge veje”.

Data skal ikke overføres manuelt, fejl undgås og arbejdstid frigøres til andre opgaver.

Sympa HR kan være ”single point of entry” for ledere, HR og medarbejdere.

Sympa HR giver store fordele og har hurtig ROI (Return on Investment)

Investeringen ved at indføre Sympa HR udgøres af:

 • Implementering
 • Løbende udgift baseret på antal medarbejdere

Eksisterende udgifter til f.eks. rekrutteringssystem vil kunne bortfalde og modregnes, idet Sympa HR allerede har denne funktionalitet.

Vores track record viser at vores budgetter holder og at ROI typisk er omkring 10 måneder!

Sandwalk hjælper gerne med at lave de indledende investerings- og beslutningsoplæg samt business case inden en aftale indgås.

Hvorfor valgte jeg SELV Sympa HR? - Et personligt perspektiv på valget af Sympa HR..

Da Sandwalk omkring 2010 besluttede at blive Sympa HR’s første danske repræsentant, var mit valg baseret på mine egne erfaringer og ønsker til et HR system, fra den tid hvor jeg selv var aktiv og praktisk HR ansvarlig. Dvs. hvis jeg selv skulle have valgt at bruge systemet i praksis.

Min egen begrundelse var – og er stadig i dag, bl.a. at Sympa HR

 • dækker hele ”kæde” – fra ansættelse til afsked
 • aktivt understøtter processer så det bliver ”nemt at gøre det rigtige”
 • professionaliserer og forenkler HR og ledelsesarbejdet markant
 • samler data og giver indsigt på tværs af hele organisationen
 • er utroligt nemt og intuitivt at anvende
 • giver mulighed for at superbrugere selv hurtigt og enkelt kan justere og udbygge datafelter, processer og rapporter m.m. – uden brug af konsulenter eller IT specialister
 • gør det nemt at udveksle data med andre systemer, og at lave brugbare rapporter
 • giver høj værdi og funktionalitet for en attraktiv investering

Senere (var ikke så aktuelt dén gang), at Sympa HR

 • Meget progressivt understøtter GPDR og e-signatur

 

Med andre ord….jeg ville have lyst til at anvende det selv – og med stor tilfredshed.

Sympa HR i stikord

 

 

"Hvad er vigtigt når vi indfører Sympa HR?"

Med baggrund i egne meget omfattende praktiske projekt-, change- og HR-erfaringer, ved jeg ”hvor skoen trykker” når nye HR tiltag skal indføres.

Sandwalk lægger derfor særligt vægt på følgende når indførelsen af Sympa HR forberedes og gennemføres:

 • Skabe et fælles klart billede af baggrunden for og formålet med at indføre et nyt HR system (Business Casen). Sandwalk bistår gerne med at med at lave denne eller ligende investerings- og beslutningsoplæg inden vi laver en aftale.
 • Tydeliggøre roller, opgaver og tidsplaner for de involverede
 • Trinvis og agilt – realistiske 80% løsninger til at starte med….hurtig værdi, lav risiko og reduceret investering……undgå overambitiøse og unødvendigt omfattende kravspecifikationer. DEREFTER ”bygge videre” når erfaringer er opnået og nye reelle behov er identificeret
 • Effektiv iterativ implementeringsproces i tæt samarbejde med kunden – hurtig og effektiv justering og implementering = hurtig værdi
 • Fokus på den grundlæggende effektivitet og sammenhæng i HR inden Sympa HR indføres
 • Høj opmærksom på de ting, der skal forberedes ”bagved og udenom” selve HR systemimplementeringen – af jer selv og eventuelle andre systemleverandører

I samarbejdet med Sandwalk om et nyt HR system, får I derfor ikke en sælger eller en tekniker, men en senior praktiker med omfattende erfaringer indenfor HR og projekt- og forandringsledelse, der følger jer hele vejen – også med konkret bistand på HR/change området hvis I ønsker det. Èn der har prøvet det selv – også fra jeres perspektiv!

I hvilke situationer er Sympa HR typisk relevant at overveje?
 • Excell – system
 • Gammelt knopskudt system – ét samlet
 • Flere adskilte systemer – ét samlet
 • Mangler fælles og aktuelle overblik jeres organisations/HR data
 • Ønske om at optimere HR og ledelsesarbejdet – fra rekruttering til fratræden
 • End-to-end system I selv kan tilpasse uden hjælp fra konsulenter og IT folk
 • Bedre ledelsesinformation – mere tid til at gennemføre gode beslutninger end at samle valide data
 • Behov for enkel udveksling af data med andre systemer – internt eller med hovedkontor/datterselskaber
 • Nuværende system ikke understøtter GPDR eller e-signaturer
 • Nuværende system ikke er effektivt opdateret, supporten for træg eller for dyr – ”more value for money”
Udvalgte kunder

Sympa HR hjælper aktuelt mere end 550 forskellige kunder i mere end 50 lande med at skabe effektivt overblik og beslutningsinformation indenfor HR.Sympa HR tager udgangspunkt i ”Best Practise” indenfor HR og tilpasser fleksibelt til den enkelte kunde – og ikke omvendt – at I skal tilpasse jer til et fastlåst system. Derfor anvendes Sympa HR i mange forskellige brancher og virksomhedstyper.

Størrelsen er heller ikke afgørende. Vi har kunder med alt fra 50 til over 8000 ansatte. Enkeltstående virksomheder og koncerner. Èn lokation og mange. Ét land og internationalt.

 

Så der er plads til både at udvikle sig og til at vokse – og til at få nye behov. Sympa HR støtter jeres udvikling!

 

 

 

Book et møde/demo eller personlig reference