Opgaver og projekter

 

Se venligst mere under menuen “Ydelser”

 

 

 

Her et lille udvalg af projekter og opgaver der er løst gennem tiden:

 • Fuld virksomhedstransformation inkl. ny organisering, topledelsesudvikling, effektiviseringsforløb, udvikling af ny strategiproces og delstrategier
 • Effektiviseringsforløb, f.eks. af leveringskvalitet, kundeservice og administrativ forenkling
 • Nordisk implementering af koncept for løbende forbedringer
 • Ledelsesudviklingsprogrammer i ind- og udland, f.eks. Norden og Thailand
 • Design og gennemførsel af change management støtte til store og tværnationale projekter – f.eks. ifm. ny global salgsstrategi, nyt IT system og  omlægning af forretningsprocesser
 • Opbygning og udvikling af nationale og tværnationale HR funktioner, inkl.  udvikling af HR nøgletal og HR business partner struktur og -kompetencer
 • Udformning af strategiske kompetencemodeller
 • Udformning af kompetenceudviklingsstrategier og -tiltag, inkl. ledernetværk, e-learning og corporate academies
 • Gennemførelse af kunde- og medarbejdetilfredshedsundersøgelser
 • Pre og post merger aktiviteter, inkl. juridiske forhold
 • Design og implementering af ny IT organisation
 • Design af lønpolitikker og performancebaseret lønsystemer
 • Udvikling og implementering af tværnational talent og performance leadership