Brancher

Bred erfaring

Meget forskelligartede forretningssituationer

Nationalt – Regionalt – Internationalt

Koncen – datterselskab

Offentlig – privat

 

Herunder kan du få et indtryk i hvilke brancher og situationer, jeg har løst opgaver i.

Bred brancheerfaring (Yderligere brancher fra foredrag o.lign.)

 • Forsikring
 • Kommuner
 • Offentlige institutioner
 • Semi-offentlige virksomheder
 • Energisektoren
 • Forsvaret
 • Bryggerisektor
 • Produktion
 • IT/software
 • Media
 • Transport, shipping og distribution
 • Internationalt Off-Shore selskab
 • Luftfart
 • Konsulent- og revisionsvirksomheder
 • Bygge- og anlæg
 • Pharma

Bred rolle, organisations- og virksomhedserfaring

 • Lokale datterselskaber i globale koncerner (+400.000 medarbejdere)
 • Mellem 5 og 8000 medarbejdere i de specifikke organisatoriske enheder hvor rollen/projektet er udført.
 • Videnstunge og meget operationelle, driftsorienterede virksomheder, offentlige og semi-offentlige virksomheder, kommuner og styrelse
 • Relationer til alle niveauer i organisationen, inkl. sikkerheds- og samarbejdsudvalg samt bestyrelse og derudover input til eksterne politisk fora
 • Roller som bl.a. intern konsulent, linieleder (inkl. virtuelt og tværnationalt team), chef (leder for ledere), program og projektleder, ekstern konsulent, medlem af den øverste landeledelse i forretningsenheder/virksomheder
 • Budget ansvar
 • Nationale og regionale (hovedkontors-) roller samt globale opgaver.

Typiske situationer i organisationen

 • Turn around – effektiviseringskrav
 • Transformation – fx. fra produktions til konkurrence og kundeorientering, fra offentlig til (semi) privat o.lign.
 • Integration – Praktisk og kulturel integration af selskaber
 • Akut problemløsning og effektivisering

Henning Seehausen har mere en 20 års erfaring med ledelse, kompleks change management/forandringsledelse og omfattende erfaring med projekt- og progamledelse. Inkl. følgende formelle certificeringer ADKAR, Prince 2 Pract., MSP, Managing Benefits samt 3PO.